Quản lý tổng thể với RFId

Quản lý hoạt động của con người hoặc tài sản đơn giản, linh hoạt: quản lý sản phẩm, kho vận, quản lý cửa hàng, hỗ trợ thanh toán, kiểm tra an ninh, chấm công…


Kiểm đếm sản phẩm với RFId

Kiểm đếm sản phẩm với RFId

RFId là hình thức nhận dạng sử dụng sóng vô tuyến. Các sản phẩm được dán các thẻ RFId (RFId tag) để phục vụ kiểm đếm, quản lý sản lượng một cách tiện lợi do có thể kiểm tra theo từng sản phẩm, từng lô mà không cần phải tiếp...

Quản lý kho

Quản lý kho

Với RFId, việc quản lý kho trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng và hiệu quả hơn bao giờ hết

Quản lý cửa hàng

Quản lý cửa hàng

Quản lý cửa hàng, kiểm soát các sản phẩm khách thử, hỗ trợ thanh toán nhanh chóng, kiểm tra an ninh, kiểm kê chính xác và hiệu quả

Quản lý con người

Quản lý con người

Quản lý các hoạt động liên quan đến con người như: quản lý chấm công, suất ăn, quản lý khách hàng tham gia hội thảo, quản lý đội nhóm du lịch, hội trại…