Giải pháp phần mềm

{:vi} Nền tảng kết nối vận tải, hệ thống CRM, phân tích dữ liệu BI, ứng dụng di động và các giải pháp CNTT theo yêu cầu.


Hệ thống GSHT – Bản quyền

Hệ thống GSHT – Bản quyền

Cung cấp bản quyền sử dụng hệ thống Trung tâm khai thác dữ liệu Giám sát hành trình cho các cơ quan quản lý về GTVT. Thông tin về bản quyền, phạm vi sử dụng, giá và các điều khoản khác xin vui lòng liên hệ trực tiếp! 

Hệ thống báo cáo thông minh – BI

Hệ thống báo cáo thông minh – BI

Hệ thống báo cáo thông minh – BI là giải pháp thu thập các thông tin vận động hàng ngày của tổ chức, tập trung vào phân tích số liệu và đưa ra những báo cáo trực quan, hỗ trợ đưa ra các quyết định về quản lý và điều hành.

Ứng dụng điều hành phương tiện

Ứng dụng điều hành phương tiện

Ứng dụng điều hành phương tiện trực tuyến trên web và trên thiết bị di động dành cho các Công ty du lịch, HTX vận tải

Hệ thống Quan trắc tự động

Hệ thống Quan trắc tự động

Hệ thống thực hiện tiếp nhận các số liệu đo đạc được từ các cảm biến, thiết bị quan trắc, truyền dẫn dữ liệu về phần mềm trung tâm, ghi nhận và xử lý số liệu, hỗ trợ theo dõi trực tuyến các biến động cũng như cảnh báo...