Giải pháp tự động hoá theo yêu cầu

Thiết kế, sản xuất, tích hợp và triển khai các giải pháp tự động hoá theo yêu cầu: Kết nối, điều khiển, nhà thông minh, IoT…


Nhà, căn hộ thông minh

Nhà, căn hộ thông minh

Xây dựng giải pháp kết nối và điều khiển các thiết bị trong ngôi nhà để tạo dựng cho khách hàng giải pháp thông minh, tiện lợi, đảm bảo hiệu quả và tính an toàn, an ninh cho tổ ấm của mình.

Kết nối và điều khiển thiết bị

Kết nối và điều khiển thiết bị

Tích hợp toàn diện các thiết bị trong dân dụng và công nghiệp

Giải pháp đặc thù theo yêu cầu

Giải pháp đặc thù theo yêu cầu

Thực hiện các yêu cầu tự động hoá đặc thù theo từng ngành và từng đối tượng khách hàng