Giải pháp

Giải pháp

iAndon avEMS – Giám sát năng lượng

iAndon avEMS – Giám sát năng lượng

Giám sát năng lượng sử dụng tự động, từ đó giúp tối ưu và tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

iAndon Call – Giải pháp gọi hỗ trợ

iAndon Call – Giải pháp gọi hỗ trợ

Bộ công cụ hỗ trợ gọi cảnh báo khi có sự cố, thực hiện theo quy trình: Dừng – Gọi – Đợi    

iAndon Production – Đếm sản lượng

iAndon Production – Đếm sản lượng

Đếm sản lượng tại các vị trí đầu ra, giám sát liên tục được sản lượng và chất lượng sản xuất

 iAndon Monitoring – Giám sát vận hành

 iAndon Monitoring – Giám sát vận hành

Giám sát các chỉ số vận hành máy tự động, tính toán hiệu quả hoạt động, cảnh báo khi có sự cố

iAndon Customize – Tùy biến

iAndon Customize – Tùy biến

Tùy biến theo yêu cầu của từng nhà máy