Các vấn đề thường gặp

Quy trình thực hiện dự án

Quy trình triển khai dự án thực hiện qua  bước:

Bước 1: Khảo sát yêu cầu

Bước 2: Lên thiết kế giải pháp đề xuất và chào giá

Bước 3: Thương thảo và ký kết hợp đồng

Bước 4: Triển khai

Bước 5: Nghiệm thu, đưa vào sử dụng và chuyển sang giai đoạn bảo hành

 

Bảo hành

Thời gian bảo hành:

- Phần mềm: 12 tháng

- Các thiết bị chính: 12 tháng

- Các vật tư phụ: 03 tháng

Quy trình bảo hành:

- Bước 1: Khách hàng yêu cầu bảo hành: email, skype, điện thoại

- Bước 2: Đánh giá vấn đề và phản hồi phương án xử lý

- Bước 3: Tiến hành xử lý

Thời gian phản hồi:

- Đối với các sự cố khiến hệ thống ngưng hoạt động: phản hồi trong 1 giờ

- Đối với các sự cố thiết bị, phần mềm nhưng hệ thống vẫn vận hành được: phản hồi trong 4 giờ

- Các sự cố không ảnh hưởng đến vận hành hệ thống: phản hồi trong 8 giờ