Hệ thống Quan trắc tự động

Hệ thống thực hiện tiếp nhận các số liệu đo đạc được từ các cảm biến, thiết bị quan trắc, truyền dẫn dữ liệu về phần mềm trung tâm, ghi nhận và xử lý số liệu, hỗ trợ theo dõi trực tuyến các biến động cũng như cảnh báo kịp thời, hỗ trợ ra quyết định.

Yêu cầu tư vấn

Các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm


Đặc điểm nổi bật

 • Tiếp nhận các số liệu đo đạc được từ nhiều nguồn: thủ công, bán thủ công, tự động
 • Truyền dẫn linh hoạt và đảm bảo trên hạ tầng GSM,Wifi, Radio Frequency
 • Hỗ trợ Repeater trong các môi trường truyền dẫn kém
 • Theo dõi trực tuyến và trực quan
 • Cảnh báo tức thời
 • Trình bày thông tin trực quan và nhiều mức độ
 • Điều khiển các thiết bị/hệ thống theo kịch bản tuỳ chọn
 • Sử dụng trên máy tính và thiết bị di động

Tính năng

 • Tiếp nhận dữ liệu từ các nguồn cảm biến, thiết bị quan trắc
 • Cho phép nhập liệu bằng tay hoặc nhận dữ liệu từ các file sẵn có (csv, xls, xml...)
 • Cung cấp các thiết bị Data Logger để truyền dẫn dữ liệu
 • Tự động tính toán kết quả theo thời gian thực từ các số liệu thu thập
 • Biểu diễn thông tin trực quan, nhiều chiều
 • Kết xuất dữ liệu dưới nhiều định dạng
 • Ra lệnh điều khiển theo các kịch bản được định nghĩa

Sản phẩm cùng danh mục

Ứng dụng điều hành phương tiện

Ứng dụng điều hành phương tiện

Ứng dụng điều hành phương tiện trực tuyến trên web và trên thiết bị di động dành cho các Công ty du lịch, HTX vận tải

Hệ thống GSHT – Bản quyền

Hệ thống GSHT – Bản quyền

Cung cấp bản quyền sử dụng hệ thống Trung tâm khai thác dữ liệu Giám sát hành trình cho các cơ quan quản lý về GTVT. Thông tin về bản quyền, phạm vi sử dụng, giá và các điều khoản khác xin vui lòng liên hệ trực tiếp! 

Hệ thống báo cáo thông minh – BI

Hệ thống báo cáo thông minh – BI

Hệ thống báo cáo thông minh – BI là giải pháp thu thập các thông tin vận động hàng ngày của tổ chức, tập trung vào phân tích số liệu và đưa ra những báo cáo trực quan, hỗ trợ đưa ra các quyết định về quản lý và điều hành.