Hệ thống báo cáo thông minh – BI

Hệ thống báo cáo thông minh – BI là giải pháp thu thập các thông tin vận động hàng ngày của tổ chức, tập trung vào phân tích số liệu và đưa ra những báo cáo trực quan, hỗ trợ đưa ra các quyết định về quản lý và điều hành.

Yêu cầu tư vấn

Các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm


Đặc điểm nổi bật

  • Cung cấp góc nhìn tổng thể toàn Doanh nghiệp
  • Thay đổi kỹ năng điều hành và hỗ trợ tối đa cho nhà quản trị
  • Tạo lợi thế cạnh tranh
  • Hỗ trợ đánh giá, cải thiện và tối ưu hóa hoạt động nội bộ
  • Trình bày thông tin doanh nghiệp tới khách hàng và đối tác.

Tính năng

  • Thống nhất các dữ liệu phân tán với nhiều định dạng khác nhau.
  • Đào sâu dữ liệu đến mức tối đa, khả năng tùy biến nhiều thông tin.
  • Khả năng phân tích giả định
  • Biểu diễn trực quan, đào sâu mức độ từ tổng thể đến chi tiết
  • Cung cấp các tính năng cảnh báo tức thời.

Sản phẩm cùng danh mục

Ứng dụng điều hành phương tiện

Ứng dụng điều hành phương tiện

Ứng dụng điều hành phương tiện trực tuyến trên web và trên thiết bị di động dành cho các Công ty du lịch, HTX vận tải

Hệ thống Quan trắc tự động

Hệ thống Quan trắc tự động

Hệ thống thực hiện tiếp nhận các số liệu đo đạc được từ các cảm biến, thiết bị quan trắc, truyền dẫn dữ liệu về phần mềm trung tâm, ghi nhận và xử lý số liệu, hỗ trợ theo dõi trực tuyến các biến động cũng như cảnh báo...