Máy kiểm đếm, phân loại

Máy kiểm tra, phân loại tự động tốc độ nhanh và hoạt động ổn định, độ chính xác cao, cơ chế phân loại sản phẩm hiệu quả

 


Bộ cân và phân loại

Bộ cân và phân loại

Phân nhiều loại dựa vào trọng lượng, tốc độ nhanh, cân động, hoạt động ổn định, độ chính xác cao, cơ chế đẩy phân loại sản phẩm hiệu quả 

Bộ cân băng tải

Bộ cân băng tải

Tốc độ nhanh, cân động, hoạt động ổn định, độ chính xác cao, cơ chế đẩy phân loại sản phẩm hiệu quả