Thiết bị đầu cuối

Thiết bị thu thập dữ liệu hiện trường tại các máy, các vị trí làm việc để đưa thông tin về hệ thống trung tâm.

 


Bộ thu thập dữ liệu AV-CH60

Bộ thu thập dữ liệu AV-CH60

Bộ thu thập dữ liệu 6 đầu vào số, kết nối có dây.