Thiết bị trung tâm

Thiết bị chuyển đổi trung gian, điều khiển kết nối, lưu trữ dữ liệu tạm thời hoặc điểu khiển hiển thị cho các khu vực hoặc toàn nhà máy

 


Bộ chuyển đổi AV-RF2E (2021)

Bộ chuyển đổi AV-RF2E (2021)

Bộ chuyển đổi tín hiệu không dây từ sóng Radio với công nghệ ZigBee qua Ethernet

Bộ chuyển đổi AV-RF2E

Bộ chuyển đổi AV-RF2E

Bộ chuyển đổi tín hiệu không dây từ sóng Radio với công nghệ ZigBee qua Ethernet

Bộ chuyển đổi AV-RS2E

Bộ chuyển đổi AV-RS2E

Bộ chuyển đổi tín hiệu có dây từ RS485 (và 232, 422) qua Ethernet