Thiết bị phụ trợ

Các thiết bị sẵn có trên thị trường, được sử dụng bổ sung để tích hợp vào thành các giải pháp tổng thể và hiệu quả.


Đèn xoay cảnh báo

Đèn xoay cảnh báo

Đèn xoay cảnh báo điện áp 24VDC

Cảm biến

Cảm biến

Sử dụng các bộ cảm biến tín hiệu cho mục tiêu thu thập thông tin.

Nút bấm

Nút bấm

Các loại nút bấm sử dụng cho công nhân thao tác.

Đèn tháp tín hiệu

Đèn tháp tín hiệu

Đèn tháp tín hiệu nhiều tầng, điện áp 24VDC